THG mong muốn chào bán gần 2 triệu cổ phiếu

THG mong muốn chào bán gần 2 triệu cổ phiếu

Chứng khoán 27/07/2022, 06:00

Gần đây, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) đã phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.