Mất 15 giờ chỉ chạy được 285km, chủ xe điện ngao ngán đưa ra loạt cảnh báo khi di chuyển đường dài bằng xe điện

Mất 15 giờ chỉ chạy được 285km, chủ xe điện ngao ngán đưa ra loạt cảnh báo khi di chuyển đường dài bằng xe điện

Xe và Công nghệ 15/11/2022, 14:30

Chủ sở hữu chiếc EV đã chia sẻ lại kinh nghiệm của mình, đề cập đến những khó khăn khi thực hiện các chuyến đi đường dài bằng xe điện.