Khu đất nhà máy Thuốc lá Thăng Long trước khi di dời có 'liên quan' đến những doanh nghiệp nào?

Khu đất nhà máy Thuốc lá Thăng Long trước khi di dời có 'liên quan' đến những doanh nghiệp nào?

Bất động sản 01/07/2022, 07:16

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long ở địa chỉ tại 235 Nguyễn Trãi, diện tích hơn 64.000m2. Dự kiến, nhà máy sẽ phải di dời toàn bộ theo quy hoạch của TP.Hà Nội.