Những địa phương thu ngân sách lớn nhất miền Bắc, một tỉnh bất ngờ tăng 6 bậc lọp top 5

Những địa phương thu ngân sách lớn nhất miền Bắc, một tỉnh bất ngờ tăng 6 bậc lọp top 5

Tin nóng 04/11/2022, 14:38

Danh sách 5 địa phương có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lớn nhất miền Bắc trong 10 tháng năm 2022 đã có sự thay đổi so với năm 2021.