Topic : DIC

DIC Corp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, muốn điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị du lịch Long Tân

DIC Corp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, muốn điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị du lịch Long Tân

Bất động sản 20/08/2022, 19:32

DIC Corp sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, muốn thông qua các tờ trình về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu và phê duyệt điều chỉnh Khu đô thị du lịch Long Tân...