Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”: Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an xử lý

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”: Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an xử lý

Tài chính - Ngân hàng 30/03/2022, 14:38

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70” theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính nói gì vụ 'đặt 1 ăn 70'?

Bộ Tài chính nói gì vụ 'đặt 1 ăn 70'?

Tài chính - Ngân hàng 01/10/2021, 14:53

Bộ Tài chính khẳng định, việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “đặt 1 ăn 70” là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.