Thêm một cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ 3 năm liền

Thêm một cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ 3 năm liền

Chứng khoán 30/03/2023, 14:45

Trong 3 năm từ 2020-2022, CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOSE: HOT) liên tục kinh doanh thua lỗ. Tổng số lỗ trong giai đoạn này lên tới gần 63 tỷ đồng.