Topic : dịch vụ OTT

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đưa Zalo, Telegram vào diện quản lý

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đưa Zalo, Telegram vào diện quản lý

Xe và Công nghệ 27/03/2023, 07:34

Trong tờ trình Chính phủ về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá dịch vụ cung cấp tính năng tương tự dịch vụ viễn thông như gọi điện, nhắn tin, điển hình là Zalo, Telegram… cần được coi là dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet.