Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Chính phủ lập Tổ công tác gỡ khó cho các dự án bất động sản

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Chính phủ lập Tổ công tác gỡ khó cho các dự án bất động sản

Bất động sản 18/11/2022, 21:15

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Lập Tổ công tác gỡ khó cho các dự án bất động sản; Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai tại 11 quận, huyện…