Thị trường bất động sản 'ngóng' tin điều chỉnh chính sách của Chính phủ

Thị trường bất động sản "ngóng" tin điều chỉnh chính sách của Chính phủ

Bất động sản 09/01/2023, 08:24

Bình luận với MarketTimes, ông David Jackson, Tổng Giám Đốc Colliers (Việt Nam) nhận định hiện các thị trường và các doanh nghiệp bất động sản đang "ngóng" động thái...