Quý IV/2022 nhiều biến động tỷ giá, các ngân hàng kinh doanh ngoại hối ra sao?

Quý IV/2022 nhiều biến động tỷ giá, các ngân hàng kinh doanh ngoại hối ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 02/02/2023, 07:41

Quý IV/2022 là thời gian Ngân hàng Nhà nước đưa ra một loạt chính sách liên quan đến tỷ giá. Mảng kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng...