Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tài chính - Ngân hàng 11/10/2023, 07:40

Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra tại 02 doanh nghiệp bảo hiểm là AIA và Dai-ichi, kiểm tra tại 02 doanh nghiệp bảo hiểm là Manulife và FWD...