Vinamilk 7 năm liền vào Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Vinamilk 7 năm liền vào Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Doanh nghiệp 14/12/2022, 08:56

Với chiến lược phát triển bền vững được thực hiện bài bản và có hiệu quả, đem lại những đóng góp cụ thể cho cộng đồng và môi trường, Công ty cổ phần sữa...