Dòng vốn bị 'tắc', nhiều doanh nghiệp bất động sản tung chính sách cam kết lợi nhuận 'khủng' để huy động vốn

Dòng vốn bị 'tắc', nhiều doanh nghiệp bất động sản tung chính sách cam kết lợi nhuận 'khủng' để huy động vốn

Bất động sản 07/07/2022, 06:25

Áp lực nguồn vốn khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc phải tự xoay sở và tìm đến những kênh huy động vốn có phần táo bạo và mạo hiểm...