6 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp sẽ bị thanh, kiểm tra

6 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp sẽ bị thanh, kiểm tra

Doanh nghiệp 10/05/2023, 14:23

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) sẽ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 6 doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.