Bộ Y tế: Không được để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế: Không được để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế

Tin tổng hợp 19/06/2022, 10:49

Bộ Y tế mới đây đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế nhằm đảm bảo sẵn sàng,...