Doanh nghiệp mảng năng lượng tái tạo đua mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp mảng năng lượng tái tạo đua mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp 06/01/2023, 14:10

Thời gian gần đây, ngoài nhóm doanh nghiệp bất động sản và tài chính thi nhau mua lại trái phiếu trước hạn thì loạt doanh nghiệp mảng năng lượng tái tạo cũng dồn dập...