Lần đầu tiên, doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 6 tháng vượt mốc 100.000

Lần đầu tiên, doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 6 tháng vượt mốc 100.000

Tin nóng 29/06/2022, 14:57

Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt 116,9 nghìn doanh nghiệp (lần đầu tiên vượt mốc 100 nghìn doanh nghiệp).