Bình Định: Một doanh nghiệp nợ hơn 411 tỷ đồng tiền thuê đất

Bình Định: Một doanh nghiệp nợ hơn 411 tỷ đồng tiền thuê đất

Bất động sản 24/10/2022, 12:32

UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát và đôn đốc nhà đầu tư là Công ty CP Thị Nại Eco Bay...