Chây ỳ đóng bảo hiểm, hơn 700 doanh nghiệp tại Nghệ An bị 'điểm tên'

Chây ỳ đóng bảo hiểm, hơn 700 doanh nghiệp tại Nghệ An bị "điểm tên"

Doanh nghiệp 15/03/2023, 10:18

756 doanh nghiệp ở Nghệ An hiện đang nợ BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ - bệnh nghề nghiệp hơn 173 tỷ đồng.