Thanh tra 4 doanh nghiệp phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Thanh tra 4 doanh nghiệp phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 22/02/2023, 14:47

Năm 2022, Bộ Tài chính đã thanh tra chuyên đề về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm và hiện đang trong quá trình hoàn thiện kết luận...