Loạt ông lớn Apple, Alphabet, Amazon ‘tổn thương’ vì kinh tế bất ổn

Loạt ông lớn Apple, Alphabet, Amazon ‘tổn thương’ vì kinh tế bất ổn

Doanh nghiệp 03/02/2023, 20:44

Giá cổ phiếu của cả ba công ty đều giảm sau khi báo cáo kết quả kinh doanh.