Công ty da giày lớn nhất Việt Nam dự kiến cắt giảm khoảng 3.000 lao động trong tháng này

Công ty da giày lớn nhất Việt Nam dự kiến cắt giảm khoảng 3.000 lao động trong tháng này

Doanh nghiệp 19/02/2023, 23:03

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. HCM thông tin, do ít đơn hàng, trong năm 2023, Công ty PouYuen Việt Nam sẽ không tiếp tục ký hợp đồng lao động...