Bức tranh kinh doanh u ám của Tập đoàn Bảo Việt

Bức tranh kinh doanh u ám của Tập đoàn Bảo Việt

Doanh nghiệp 08/08/2022, 09:55

Tập đoàn Bảo Việt lại thêm một quý kinh doanh bết bát, dòng tiền hao hụt mạnh. Đặc biệt, tình hình tài chính ngày càng u ám khi nợ phải trả chiếm 88% tổng tài...