Xây dựng Hòa Bình nợ hơn 6.000 tỷ đồng, ai là chủ nợ?

Xây dựng Hòa Bình nợ hơn 6.000 tỷ đồng, ai là chủ nợ?

Doanh nghiệp 15/02/2023, 08:11

Kết thúc năm 2022, trong khi khối nợ ngày càng phình to thì vốn của Xây dựng Hòa Bình lại giảm mạnh, khiến hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp...