DRH Holdings vay nợ 410 tỷ đồng trái phiếu sau khi huy động thành công 754 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

DRH Holdings vay nợ 410 tỷ đồng trái phiếu sau khi huy động thành công 754 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

Bất động sản 02/06/2022, 14:54

DRH Holdings vừa phát hành thành công lô trái phiếu 410 tỷ đồng dưới hình thức mua lại. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp trong năm nay.