Vinaconex ITC - Chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina không có doanh thu trong 6 tháng đầu năm

Vinaconex ITC - Chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina không có doanh thu trong 6 tháng đầu năm

Bất động sản 29/07/2022, 12:27

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC - Mã: VCR) vừa công bố BCTC quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm với kết quả kinh doanh kém khởi sắc.