Tin bất động sản ngày 15/2: Yêu cầu chấn chỉnh việc lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Tin bất động sản ngày 15/2: Yêu cầu chấn chỉnh việc lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Bất động sản 15/02/2023, 12:16

TP.HCM thu hồi dự án công viên Sài Gòn Silicon rộng 52 ha;Quảng Nam tạm dừng giải quyết thủ tục về đất đai tại thị xã Điện Bàn;Thừa Thiên Huế thu hồi nhiều khu đất...