Tổng Công ty HUD cảnh báo dự án Hiệp Bình Phước chưa đủ điều kiện mở bán

Tổng Công ty HUD cảnh báo dự án Hiệp Bình Phước chưa đủ điều kiện mở bán

Bất động sản 11/11/2022, 06:26

Tổng công ty HUD vừa có thông báo về việc chưa đủ điều kiện kinh doanh tại dự án Hiệp Bình Phước tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh...