Long An: Xử phạt công ty bất động sản Đức Hòa Đông do quảng cáo dự án sai sự thật

Long An: Xử phạt công ty bất động sản Đức Hòa Đông do quảng cáo dự án sai sự thật

Bất động sản 02/06/2022, 06:50

UBND tỉnh Long An vừa có quyết định về việc xử phạt Công ty Cổ phần Bất động sản Đức Hòa Đông do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính