Tây Ninh cảnh báo về dự án “ma” Khu dân cư Thạnh Tân Mountain view

Tây Ninh cảnh báo về dự án “ma” Khu dân cư Thạnh Tân Mountain view

Bất động sản 04/01/2023, 21:38

Dự án “Khu dân cư Thạnh Tân Mountain view” do tổ chức, cá nhân tự ý rao bán trên mạng không thuộc các dự án UBND tỉnh Tây Ninh đã chấp thuận.