Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu 1.660 tỷ đồng trong năm 2023

Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu 1.660 tỷ đồng trong năm 2023

Doanh nghiệp 13/03/2023, 09:05

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố các tài liệu liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023.