Thêm 100 tỷ trái phiếu 'chảy' về chủ dự án Long Thành Riverside

Thêm 100 tỷ trái phiếu 'chảy' về chủ dự án Long Thành Riverside

Bất động sản 19/10/2022, 03:32

Long Thành Riverside vừa phát hành 4 lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã huy động thành công 495 tỷ đồng...