Dự án King Sea Phan Thiết: Hàng loạt sai phạm sau gần 20 năm được phê duyệt

Dự án King Sea Phan Thiết: Hàng loạt sai phạm sau gần 20 năm được phê duyệt

Bất động sản 15/12/2022, 23:54

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đề nghị thu hồi dự án King Sea Phan Thiết của Công ty TNHH Đại Thanh Quang nằm trong khu vực...