CapitaLand Development được vinh danh nhiều hạng mục lớn tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Việt Nam

CapitaLand Development được vinh danh nhiều hạng mục lớn tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Việt Nam

Bất động sản 22/10/2022, 07:35

Vào ngày 21-10, CapitaLand Development (CLD), nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, đã vinh dự nhận giải dự án nhà ở xuất sắc tại Việt Nam...