Khánh Hoà: Yêu cầu xử lý văn bản giả mạo về chấp thuận thi công dự án Ocean Hills

Khánh Hoà: Yêu cầu xử lý văn bản giả mạo về chấp thuận thi công dự án Ocean Hills

Bất động sản 18/05/2023, 15:50

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền Công văn của UBND tỉnh Khánh Hoà có nội dung “về việc chấp thuận chủ trương thi công dự án Ocean Hills”...