Đà Nẵng: Yêu cầu khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai

Đà Nẵng: Yêu cầu khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai

Bất động sản 28/05/2022, 06:56

Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, việc triển khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung vẫn còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.