Dự án Tháp Eximbank đắp chiếu chàng chục năm sắp 'hồi sinh'?

Dự án Tháp Eximbank đắp chiếu chàng chục năm sắp 'hồi sinh'?

Bất động sản 18/06/2022, 07:28

Cổ đông Eximbank vừa chấp thuận chủ trương triển khai xây dựng trụ sở Eximbank, ngân hàng đã quyết định “hồi sinh” dự án Tháp Eximbank 3.500 tỷ đã đắp chiếu chàng chục năm qua.