Chính phủ đã có những động thái quyết liệt, thị trường bất động sản sẽ thoát khỏi suy thoái trong năm 2023?

Chính phủ đã có những động thái quyết liệt, thị trường bất động sản sẽ thoát khỏi suy thoái trong năm 2023?

Bất động sản 23/12/2022, 16:17

Trong 3 ngày liên tiếp, Thủ tướng Chính phủ đã ký 3 Công điện để chỉ đạo xử lý các vấn đề cấp bách của nền kinh tế và thị trường bất động sản.