Năm 2022, dư nợ công và dư nợ vay nước ngoài trong phạm vi cho phép

Năm 2022, dư nợ công và dư nợ vay nước ngoài trong phạm vi cho phép

Doanh nghiệp 04/01/2023, 09:00

Theo Bộ Tài chính, năm 2022, dư nợ công ước đạt 38% GDP, dư nợ Chính phủ ước đạt 34,7% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia...