Lợi nhuận 2023 của Hoà Phát, Hoa Sen và Nam Kim được dự báo ra sao sau cơn 'bĩ cực'?

Lợi nhuận 2023 của Hoà Phát, Hoa Sen và Nam Kim được dự báo ra sao sau cơn "bĩ cực"?

Doanh nghiệp 26/02/2023, 21:43

Xét cho cả năm 2023, VCSB vẫn đưa ra dự phóng tích cực cho tăng trưởng của những doanh nghiệp đầu ngành thép.