Quy định điều kiện nhận “đặt cọc bảo đảm giao kết hợp đồng”trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Quy định điều kiện nhận “đặt cọc bảo đảm giao kết hợp đồng”trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Bất động sản 30/04/2023, 20:12

Là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) tại Văn bản số 78/2023/CV-HoREA gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội...