Thuduc House dừng kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu để huy động 580 tỷ đồng

Thuduc House dừng kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu để huy động 580 tỷ đồng

Bất động sản 09/11/2022, 11:35

Dù đã nhiều lần điều chỉnh giá chào bán, khối lượng phát hành và mục đích sử dụng vốn, nhưng đến nay Thuduc House đã dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu...