Dược phẩm OPC báo lãi 180 tỷ đồng

Dược phẩm OPC báo lãi 180 tỷ đồng

Doanh nghiệp 24/01/2023, 15:09

Dược phẩm OPC vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2022 với kết quả lợi nhuận đạt gần 180 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ.