Một ngân hàng vừa được Fed và JPMorgan 'bơm' vốn, cổ phiếu vẫn giảm 60%: Giới đầu Mỹ lo sợ nhiều trường hợp khác như...

Một ngân hàng vừa được Fed và JPMorgan 'bơm' vốn, cổ phiếu vẫn giảm 60%: Giới đầu Mỹ lo sợ nhiều trường hợp khác như...

Tài chính - Ngân hàng 14/03/2023, 06:59

Những tác động tích cực từ việc các cơ quan quản lý đối với hệ thống ngân hàng Mỹ đã nhanh chóng “biến mất”. Thị trường hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ...