Topic : Gelex Electric

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (27/10): Chủ tịch HĐQT Khang Điền đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu.

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (27/10): Chủ tịch HĐQT Khang Điền đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu.

Doanh nghiệp 27/10/2022, 22:58

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 27/10): Chủ tịch HĐQT Khang Điền đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu; Gelex Electric muốn sở hữu toàn bộ cổ phần tại Cadivi và Thibidi...