Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022: Có 2 nhóm giảm nhưng tới 9 nhóm tăng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022: Có 2 nhóm giảm nhưng tới 9 nhóm tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/12/2022, 15:25

Thông tin từ Bộ Tài chính về chỉ số giá tiêu dùng cho biết, so với tháng trước, CPI tháng 12/2022 giảm 0,01% (khu vực thành thị tăng 0,04%; khu vực nông thôn giảm 0,07%)...