Topic : giá kim loại

Thế giới đang thiếu hụt trầm trọng kim loại quan trọng này, giá dự báo sẽ tăng mạnh

Thế giới đang thiếu hụt trầm trọng kim loại quan trọng này, giá dự báo sẽ tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/11/2022, 10:24

Dự trữ bạc đang ở mức thấp kỉ lục, thậm chí chỉ bằng ¼ so với năm 2021. Giá bạc dự báo sẽ biến động mạnh trong thời gian tới.