Topic : giá phân bón

Giá phân bón hôm nay 14/4: Kali Nga bột đỏ giảm

Giá phân bón hôm nay 14/4: Kali Nga bột đỏ giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/04/2024, 09:40

Cập nhật giá phân bón hôm nay 14/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 13/4: DAP Đình Vũ ổn định

Giá phân bón hôm nay 13/4: DAP Đình Vũ ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/04/2024, 09:30

Cập nhật giá phân bón hôm nay 13/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 12/4: Kali Uzbekistan ổn định

Giá phân bón hôm nay 12/4: Kali Uzbekistan ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/04/2024, 09:58

Cập nhật giá phân bón hôm nay 12/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 11/4: Duy trì ổn định

Giá phân bón hôm nay 11/4: Duy trì ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 11/04/2024, 09:55

Cập nhật giá phân bón hôm nay 11/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 10/4: Giao dịch ảm đạm

Giá phân bón hôm nay 10/4: Giao dịch ảm đạm

Hàng hoá - Tiêu dùng 10/04/2024, 09:47

Cập nhật giá phân bón hôm nay 10/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 9/4: DAP Hàn Quốc ổn định

Giá phân bón hôm nay 9/4: DAP Hàn Quốc ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/04/2024, 09:45

Cập nhật giá phân bón hôm nay 9/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 8/4: Thị trường trầm lắng

Giá phân bón hôm nay 8/4: Thị trường trầm lắng

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/04/2024, 09:52

Cập nhật giá phân bón hôm nay 8/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 7/4: NPM Việt Nhật giao dịch ổn định

Giá phân bón hôm nay 7/4: NPM Việt Nhật giao dịch ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 07/04/2024, 09:50

Cập nhật giá phân bón hôm nay 7/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 6/4: DAP Nga xanh/đen giao dịch chậm

Giá phân bón hôm nay 6/4: DAP Nga xanh/đen giao dịch chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/04/2024, 09:55

Cập nhật giá phân bón hôm nay 6/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 5/4: Kali Israel hạt miểng giảm

Giá phân bón hôm nay 5/4: Kali Israel hạt miểng giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/04/2024, 10:10

Cập nhật giá phân bón ngày hôm nay 5/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 4/4: Ure Ninh Bình giảm nhẹ

Giá phân bón hôm nay 4/4: Ure Ninh Bình giảm nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/04/2024, 09:45

Cập nhật giá phân bón hôm nay 4/4

Giá phân bón hôm nay 3/4: Lân Văn Điển tăng

Giá phân bón hôm nay 3/4: Lân Văn Điển tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 03/04/2024, 09:45

Cập nhật giá phân bón hôm nay 3/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 2/4: DAP Vân Thiên Hóa xanh 64% giảm

Giá phân bón hôm nay 2/4: DAP Vân Thiên Hóa xanh 64% giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/04/2024, 09:40

Cập nhật giá phân bón hôm nay 2/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 1/4: Giao dịch ảm đạm

Giá phân bón hôm nay 1/4: Giao dịch ảm đạm

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/04/2024, 10:36

Cập nhật giá phân bón hôm nay 1/4/2024.

Giá phân bón hôm nay 30/3: Giao dịch chậm

Giá phân bón hôm nay 30/3: Giao dịch chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/03/2024, 10:08

Cập nhật giá phân bón hôm nay 30/3/2024.

Giá phân bón hôm nay 29/3: Kali Uzbekistan ổn định

Giá phân bón hôm nay 29/3: Kali Uzbekistan ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/03/2024, 09:35

Cập nhật giá phân bón hôm nay 29/3/2024.

Giá phân bón hôm nay 28/3: Kali Lào ổn định

Giá phân bón hôm nay 28/3: Kali Lào ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/03/2024, 09:40

Cập nhật giá phân bón hôm nay 28/3/2024.

Giá phân bón hôm nay 27/3: DAP Hàn Quốc đen 64% giao dịch chậm

Giá phân bón hôm nay 27/3: DAP Hàn Quốc đen 64% giao dịch chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/03/2024, 09:43

Cập nhật giá phân bón hôm nay 27/3/2024.

Giá phân bón hôm nay 26/3: Kali Uzbekistan ổn định

Giá phân bón hôm nay 26/3: Kali Uzbekistan ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/03/2024, 09:36

Cập nhật giá phân bón hôm nay 26/3/2024.

Giá phân bón hôm nay 25/3: Giao dịch trầm lắng

Giá phân bón hôm nay 25/3: Giao dịch trầm lắng

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/03/2024, 09:49

Cập nhật giá phân bón hôm nay 25/3/2024.