Giá phân bón hôm nay 21/9: Giao dịch chậm

Giá phân bón hôm nay 21/9: Giao dịch chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/09/2023, 09:52

Cập nhật giá phân bón hôm nay 21/9

Giá phân bón hôm nay 20/9: Nhu cầu tiêu thụ chậm

Giá phân bón hôm nay 20/9: Nhu cầu tiêu thụ chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/09/2023, 09:44

Cập nhật giá phân bón hôm nay 20/9

Giá phân bón hôm nay 19/9: Duy trì ổn định

Giá phân bón hôm nay 19/9: Duy trì ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 19/09/2023, 09:41

Cập nhật giá phân bón hôm nay 19/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 17/9: NPK Trung Quốc tăng

Giá phân bón hôm nay 17/9: NPK Trung Quốc tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/09/2023, 08:32

Cập nhật giá phân bón hôm nay 17/9

Giá phân bón hôm nay 15/9: DAP sớm công bố giá mới

Giá phân bón hôm nay 15/9: DAP sớm công bố giá mới

Hàng hoá - Tiêu dùng 15/09/2023, 09:32

Cập nhật giá phân bón hôm nay 15/9

Giá phân bón hôm nay 13/9: Giao dịch cầm chừng

Giá phân bón hôm nay 13/9: Giao dịch cầm chừng

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/09/2023, 10:10

Cập nhật giá phân bón hôm nay 13/9

Giá phân bón hôm nay 12/9: Thị trường ít biến động

Giá phân bón hôm nay 12/9: Thị trường ít biến động

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/09/2023, 09:40

Cập giá phân bón hôm nay 12/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 9/9: DAP, Kali suy yếu

Giá phân bón hôm nay 9/9: DAP, Kali suy yếu

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/09/2023, 09:33

Cập nhật giá phân bón hôm nay 9/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 8/9: Kali bột Belarus giảm

Giá phân bón hôm nay 8/9: Kali bột Belarus giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/09/2023, 09:59

Cập nhật giá phân bón hôm nay 8/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 7/9: Kali Uzbekistan giảm

Giá phân bón hôm nay 7/9: Kali Uzbekistan giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 07/09/2023, 09:39

Cập nhật giá phân bón hôm nay 7/9

Giá phân bón hôm nay 6/9: Lân Lâm Thao tăng

Giá phân bón hôm nay 6/9: Lân Lâm Thao tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/09/2023, 09:33

Cập nhật giá phân bón hôm nay 6/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 5/9: DAP Lào Cai giao dịch chậm

Giá phân bón hôm nay 5/9: DAP Lào Cai giao dịch chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/09/2023, 09:44

Cập nhật giá phân bón hôm nay 5/9

Giá phân bón hôm nay 4/9: NPK Hàn Quốc chững lại

Giá phân bón hôm nay 4/9: NPK Hàn Quốc chững lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/09/2023, 09:43

Cập nhật giá phân bón hôm nay 4/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 2/9: Thị trường trầm lắng

Giá phân bón hôm nay 2/9: Thị trường trầm lắng

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/09/2023, 09:36

Cập nhật giá phân bón hôm nay 2/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 1/9: DAP giao dịch chậm

Giá phân bón hôm nay 1/9: DAP giao dịch chậm

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/09/2023, 09:25

Cập nhật giá phân bón hôm nay 1/9/2023.

Giá phân bón hôm nay 31/8: Giao dịch nội địa ở mức thấp

Giá phân bón hôm nay 31/8: Giao dịch nội địa ở mức thấp

Hàng hoá - Tiêu dùng 31/08/2023, 09:40

Cập nhật giá phân bón hôm nay 31/8/2023.